Choď na obsah Choď na menu
 


Staromestská päťka

Staromestskú päťku tvoria Soňa Párnická, Viera Satinská, Dušan Franců, Matej Vagač a Ondrej Dostál.

Päť kandidátov do staromestského zastupiteľstva navrhnutých na spoločnú koaličnú kandidátku Občianskou konzervatívnou stranou. Nespája ich však členstvo v strane (členmi OKS sú iba Ondrej a Dušan, kým Soňa, Viera a Matej kandidujú ako nezávislí kandidáti bez straníckej príslušnosti), ale pohľad na správu vecí verejných, snaha o slušnú politiku a skúsenosti z občianskych aktivít.

Soňa, Viera, Dušan a Ondrej už staromestskými poslancami boli. Vo volebnom období 2006 až 2010 boli členmi jedného poslaneckého klubu (OKS a nezávislí). Dušan a Ondrej boli poslancami aj v období 2002 až 2006, Soňa aj v období 2010 až 2014. S ich menami nie sú počas ich pôsobenia v politike spojené žiadne kauzy.

Sú naopak spojení s mnohými kauzami, do ktorých riešenia sa zapojili ako občianski aktívni ľudia. Soňa a Matej sú už roky nezávislými aktivistami občianskej iniciatívy Bratislava Otvorene. Soňa je dušou iniciatívy, ktorá zachránila parčík Belopotockého. Matej sa zapojil do riešenia toľkých bratislavských káuz, že aktivizmus už vníma ako svoj životný postoj. Ondrej má okrem občianskych aktivít na bratislavskej úrovni skúsenosť aj s viacerými aktivitami na celoštátnej úrovni. Cesty Ondreja a Mateja sa stretli pri riešení kauzy mrakodrapu na Šancovej, keď súdnou žalobou zvrátili nezákonné rozhodnutie ministra kultúry o zúžení pamiatkovej zóny v centre Bratislavy.

Viera je lekárka a zasvätila svoj pracovný život pomoci ľuďom, ktorí to zvlášť potrebujú. Pracuje ako psychiatrička na onkológii. Dušan sa popri svojej práci zasa 15 rokov venoval deťom v mládežníckych organizáciách, vyše 20 rokov vedie folkovú hudobnú skupinu Rolničky, usporadúva podujatia na podporu folkovej hudby a aktivity amatérskych muzikantov.

Kandidáti Staromestskej päťky sa uchádzajú o dôveru Staromešťanov v štyroch rôznych volebných obvodoch, ale so spoločnou víziou otvorenej a transparentnej politiky podľa jasných a dodržiavaných pravidiel, realizovanej nielen v prospech občanov, ale aj za ich aktívnej účasti nielen raz za štyri roky.

Matej a Ondrej kandidujú v Starom Meste aj do mestského zastupiteľstva. V mestskej časti Ružinov kandiduje do mestského zastupiteľstva aj známa ochranárka a Biela vrana Katarína Šimončičová. Celá Staromestská päťka podporuje Katarínu v novembrových voľbách a Katarína podporuje kandidátov Staromestskej päťky.

Viac o Staromestskej päťke nájdete na www.sm5.sk

 

 

Zachránili sme parčík Belopotockého, to nie je všetko

Som poslankyňou už druhé volebné obdobie, ale ostala som normálnym človekom bez väzieb a záväzkov, ktoré by mi bránili slobodne sa vyjadriť k čomukoľvek. Nie je mi ľahostajné, čo sa deje s Bratislavou.

Ako ochranárka a občianska aktivistka iniciatívy Bratislava otvorene sa venujem ochrane zelene, poradným aktivitám pre občanov a kauzám, ktoré poškodzujú históriu mesta a životné prostredie.

Som spoluzakladateľka občianskeho združenia OI za  zachovanie  životného prostredia v Starom Meste, založeného v roku 1996 pre záchranu historického parku na Belopotockého ulici. Park sa nám po 18 rokoch podarilo tento rok na radosť občanov zachrániť. Chcem spolupracovať pri dokončení revitalizácie parku Belopotockého spolu so Starým Mestom a jeho obyvateľmi. Ďalšou z mojich priorít je od roku 2009 záchrana trhoviska na Žilinskej.

 

Soňa Párnická, nezávislá aktivistka Bratislava otvorene,                    volebný obvod   č.7   http://www.sonaparnicka.estranky.sk/  

 

 

 

Komunálna politika má byť najmä poctivým gazdovaním.

Ponúkam vám svoju službu. Nesľubujem vám znesenie modrého z neba, stavbu nového mosta, či vyriešenie parkovania, pretože by som to aj tak nevedel splniť. Viem sa však podieľať na rozhodnutiach zastupiteľstva tak, aby služby poskytované miestnym úradom a organizáciami mestskej časti boli najlepšie, aké môžu byť. A aby majetok mestskej časti bol riadne spravovaný, transparentne na prospech mestskej časti. Aby ho nemali ako dojnú kravu tí, ktorí „v tom vedia chodiť".

Som presvedčený, že mestská časť ako zriaďovateľ škôl môže pre ich vysokú kvalitu urobiť viac než doteraz. Nejde len o kvalitu budov, ale najmä o kvalitu toho, čo sa v školách deje. Mali by sme v nich mať skvelých manažérov, zodpovedné školské rady a následne školy, do ktorých sa decká budú tešiť, a tí najlepší učitelia sa budú uchádzať o prácu práve v staromestských školách.

 

Dušan Franců, manažér, volebný obvod č. 8

www.rolnicky.sk/dusan.php

 

 

Chcem, aby sme v Starom Meste používali zdravý rozum

Pracujem ako psychiatrička v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej. Narodila som sa v pôrodnici na Zochovej, s rodičmi sme bývali na Francisciho, teraz bývam na Dunajskej. Pracovala som v nemocnici na Mickiewiczovej, krátko aj u Milosrdných bratov. Vyzerá to, že som sa zo Starého Mesta nikdy nepohla, ale nie je to tak J.

Pomáhala som pri zakladaní dobrovoľníckej skupiny Vŕba na onkologickom ústave a pracovala som ako streetworkerka pre OZ Prima. Od roku 2002 som vdova, vychovala som dve deti. Doma nemám televízor. Rada čítam, varím a rozprávam sa s ľuďmi. Politicky som liberálna konzervatívne založená žena J.

V Starom Meste chcem pomáhať, aby sme pri rozhodovaní používali zdravý rozum, mysleli nielen na seba, ale aj na naše deti a ich deti. Aby sme zachovávali zelené pľúca mesta, odstraňovali nielen chemický, ale aj vizuálny a sluchový smog. Zaujímam sa o verejný poriadok, nárok na parkovanie svojho auta priamo pred domom nepovažujem za základné ľudské právo.

 

Viera Satinská, lekárka, volebný obvod č. 8

www.sm5.sk

 

 

Snažím sa chodiť s otvorenými očami

Záleží mi na Starom Meste, preto sa snažím chodiť s otvorenými očami a všímam si veci, ktoré poškodzujú alebo ničia tradičné hodnoty. Myslím si, že takýto aktívny prístup dokáže zmeniť naše mesto k lepšiemu, aby sme sa v ňom všetci cítili dobre.

Som členom iniciatívy Bratislava otvorene (BAO). Je to skupina angažovaných občanov, ktorá aktívne pristupuje k občianskym problémom. Sledujeme a upozorňujeme na prešľapy samosprávnych orgánov, a to v súvislosti so záchranou tradičných hodnôt mesta (mestská panoráma, PKO, Dunajské nábrežie, Fischerov dom, Kollárovo námestie). Snažíme sa o záchranu zvyšku industriálnych pamiatok. Sledujeme a poukazujeme na postupnú likvidáciu zelene a parkov v Bratislave (Kollárovo námestie, Šafárikovo námestie, zeleň pri Justičnom paláci).

Kandidujem do staromestského aj do mestského zastupiteľstva.

 

Matej Vagač, nezávislý aktivista Bratislava otvorene, volebný obvod č. 3

https://vagac.estranky.sk/

 

 

Nebáť sa a nekradnúť

Môj postoj k verejným aktivitám najlepšie vystihuje masarykovské „Nebáť sa a nekradnúť“. Usilujem sa o zodpovednú správu vecí verejných, slušnú politiku a korektnú spoluprácu pravice.

V rokoch 2002 až 2010 som bol poslancom staromestského zastupiteľstva. Ako predseda bytovej komisie som sa pokúsil zaviesť jasné pravidlá pre prideľovanie mestských bytov. Keď moju snahu vtedajší starosta a väčšina zastupiteľstva odmietli, vzdal som sa funkcie predsedu komisie. Opakovane som verejne upozorňoval na predaje mestského majetku pod cenu. Presadil som pravidlá zverejňovania informácií na webstránke mestskej časti.

Kandidujem do staromestského aj do mestského zastupiteľstva.

 

Ondrej Dostál, sociológ a právnik, volebný obvod č. 6

www.dostal.sk