Choď na obsah Choď na menu
 


BRATISLAVA OTVORENE: Hľadanie novej kvality života v Bratislave

  http://www.bao.sk/ , https://www.facebook.com/bao.sk?ref=hl

 

Občianske organizácie zaoberajúce sa zlepšením kvality života a životného prostredia pôsobiace v Bratislave vybrali zo svojich radov lídrov, ktorých postavili ako kandidátov do komunálnych volieb 2006 pod iniciatívou BRATISLAVA OTVORENE. V komunálnych  voľbách 2006 sa o poslanecké miesta uchádzali celkom 14 kandidáti iniciatívy. Túto platformu podporili mnohé osobnosti kultúrneho a spoločenského života Bratislavy .

p1110102u.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtedy k rozhodnutiu vstúpiť do komunálnej politiky priviedla občianskych aktivistov zhoršujúca sa situácia v Bratislave. Občanmi zvolení poslanci politických strán v skutočnosti nezastupovali záujmy a potreby občanov. Namiesto toho presadzovali stranícke a skupinové záujmy, podliehali finančným tlakom investorov. Samospráva sa správala netransparentne, zatajovala verejné informácie, podceňovala občiansky názor, neprizývala občanov k spolurozhodovaniu. Mnohé konečné rozhodnutia zastupiteľstiev boli podozrivé z korupcie. Petície občanov neboli akceptované, odborné stanoviská, ktoré samosprávam predkladali, nenašli žiadnu odozvu.

 Bohužiaľ ani v ďalšom volebnom období (2006 – 2010) neprišlo k zmene. Primátor Ďurkovský a väčšina zvolených straníckych poslancov má veľký podiel na tom, ako katastrofálne Bratislava v dnešnej dobe vyzerá. Za jeho „vládnutia“ sa z územného plánu stal zdrap papiera. Nekoordinovaná výstavba rozvrátila dušu mesta, chaoticky zasiahla do každého kúta, zvýšila dopravný chaos. Za posledných osem rokov stagnuje systém verejnej dopravy, magistrát dlhodobo zanedbáva, často krát priam ignoruje pešiu a cyklistickú dopravu. V Bratislave nevznikol žiaden nový mestský park, ročne sa však vyrúbali tisíce stromov. Mnohé verejné priestory, športoviská či parky postupne zanikli alebo sú dnes ohrozené, parkovacia politika neexistuje.. Zrealizovali sa veľmi podozrivé predaje mestského majetku či zámeny (často cenných) pozemkov. Primátor nevie jasne vysvetliť všetky podozrenia z netransparentných predajov a prevodov majetku mesta, napríklad vo veci Zimného štadióna, Národného futbalového štadióna, PKO a i. Navyše on ( a veľká časť poslancov) už nie sú schopní sa ani postaviť sa pred verejnosť a urobiť seriózny odpočet svojho „vládnutia“. Primátor Ďurkovský neodpovedá na výzvy, petície, ignoruje verejnú mienku a nekomunikuje s občanmi. Stranícki poslanci sa nestretajú a nekomunikujú s občanmi, nevysvetľujú svoje často proti občianske hlasovania (podliehajúce finančným tlakom investorov) a ignorujú verejnú mienku.

 

 p1110108u.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatíva BRATISLAVA OTVORENE  aktívne pristupovala k najväčším kauzám. Štyri roky interpelovala poslancov, primátora a ďalšie úrady. Získavala informácie, medializovala kauzy, nadväzovala kontakty, aby netransparentné predaje a podivné rozhodnutia uzreli svetlo sveta.

 Najznámejšie kauzy ktorým sa okrem iných BAO venovalo:

 

  1.     Kauza čiernej stavby na hradnom kopci – tvz. Fischerov dom na Beblavého ul

 2.     Iniciatíva na zastavenie výstavby podzemných garáži na Kollárovom námestí zničením verejného parku

 3.     Iniciatíva na zastavenie výstavby podzemných garáži na Šafárikovom námestí a na Lomonosovej ulici (objekt nemocnice na Bezručovej ul.)

4.     Iniciatíva na zastavenie výstavby podzemných garáži na verejnej zeleni pred Justičným palácom 

5.     Iniciatíva za zachovanie panorámy nábrežnej promenády Starého mesta nevhodnou prestavbou osobného prístavu

       6.     Záchrana PKO, http://www.pko.estranky.sk/

7.     Pripomienkovanie územného plánu a jeho zmien a doplnkov ZaD 02,  http://www.changenet.sk/?zdroj=389823

 

8.     Iniciatíva na záchranu mramorového balustrádového múrika na Dunajskom nábreží, http://www.changenet.sk/?section=spr&x=483290

 9.     Pripomienkovanie projekčného zámeru na prebudovanie Predstaničného námestia, http://www.changenet.sk/?section=spr&x=485894

 

 

 BRATISLAVA OTVORENE vie, že treba otvorene hovoriť o problémoch mesta, o skrytých formách korupcie a netransparentných formách rozhodovania.

BRATISLAVA OTVORENE vie, že treba otvorene hovoriť o zdravom životnom prostredí, o bezhlavom zahusťovaní a likvidácii verejnej zelene

 

 

BRATISLAVA OTVORENE vie, že treba otvorene hovoriť o kvalitnej verejnej doprave, o ochrane pamiatok, o verejných priestoroch pre občanov.

BRATISLAVA OTVORENE vie, že treba otvorene hovoriť o chaotickej výstavbe, zlom územnom pláne mesta, o nekoncepčnom urbanizme.
 

  Kontakt:

 

 

Iniciatíva Bratislava otvorene, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel.02 5441 3968

info@bao.sk  www.bao.sk  www.facebook.com/bao.sk

 Občianska iniciatíva BRATISLAVA OTVORENE:

Katarína Šimončičová, Ivan Bútora, Soňa Párnická, Oskár Elschek, Matej Vagač, Ľubica Trubíniová, Mikuláš Huba, Pavol Širok, Hana Fábry, Jakub Ďurinda

 

www.bao.sk    www.sm5.sk

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.