Choď na obsah Choď na menu
 


 OTVORENÁ SAMOSPRÁVA – PARTICIPÁCIA OBČANOV

- vytvorenie komplexného systému spolupráce s obyvateľmi Bratislavy

- umožniť občanom aktívny prístup pri rozhodovaní a zvýšiť pocit spoluzodpovednosti za rozvoj mesta

- postaviť model informovania verejnosti a získavania spätnej názorovej väzby pri dôležitých projektoch mesta

- dosiahnuť transparentnosť procesu tvorby a schvaľovania územnoplánovacích dokumentov mesta a efektívne zapojiť do pripomienkovania všetky zložky komunity mesta   
 
 p1060643u.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTA a ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

- dôsledne ochraňovať mestskú zeleň a parky, verejné zelené plochy, zastaviť zahusťovanie mesta na úkor kvality života občanov

 

 

- znovuoživenie a skvalitnenie verejných priestorov v mest

 

 

- vytvoriť systém na monitoring hygienických noriem v obytných zónach ako napr. hluk, prach, emisie a následne realizovať revitalizačné opatrenia

 

- iniciovať pravidlá na zníženie reklamného smogu

 

- vrátiť verejné priestory občanom pre kultúru a šport (PKO, divadlo Astorka, kúpele Grossling, športová hala na Pasienkoch, Amfiteáter a iné)  

 

 

 p1060044u.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBNOVA KULTÚRY A HISTORICKÝCH ŠTRUKTÚR

- dôsledne trvať na kultúrnom zaobchádzaní s historickými pamiatkami, zachovávať pamiatkovú hodnotu pri rekonštrukciách a dostavbách

 

- obnoviť tradičné historické hodnoty Starého mesta ako je jeho panoráma, historické námestia a ulice, ako aj dodržiavať výškovú reguláciu stavieb a zásady ochrany pamiatkovej rezervácie

 

- podpora kultúrnych komunitných projektov ktoré zmenia atmosféru ďalších častí Starého mesta - širšie centrum  

 

   p1110674u.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARKOVANIE A DOPRAVA

 - systém zvýhodneného parkovania pre rezidentov a dôsledná kontrola dodržiavania stanovených pravidiel

 - podpora pešieho a cyklo pohybu, verejnej dopravy

 - podpora projektov budovania záchytných parkovísk alebo garáží mimo centra mesta  

 

  Pretože mi veľmi záleží na Starom Meste, snažím sa chodiť s otvorenými očami a všímam si veci, ktoré poškodzujú alebo ničia tradičné hodnoty. Myslím si, že takýto aktívny prístup dokáže zmeniť naše mesto k lepšiemu, aby sme sa všetci v ňom dobre cítili. Preto kandidujem za Staré mesto, kde som sa narodil a celý život bývam.

  4-e482bfe6ba0fe87bdbf7007651d2e77af01c96a6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som členom iniciatívy Bratislava otvorene BAO. Je to skupina angažovaných občanov, ktorá aktívne pristupuje k občianskym problémom. Sledujeme a upozorňujeme na prešľapy samosprávnych orgánov, a to v súvislosti so záchranou tradičných hodnôt mesta (panoráma, PKO, Dunajské nábrežie, Fischerov dom, Kollárovo námestie), snažíme sa o záchranu zvyšku industriálnych pamiatok, sledujeme a poukazujeme na postupnú likvidáciu zelene v Bratislave, venujeme sa územnému plánu a vyjadrujeme sa k jeho zmenám v súvislosti s ich dosahom na kvalitu života Bratislavčanov

 

   www.bao.sk   www.sm5.sk

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.