Choď na obsah Choď na menu
 Ing. Matej Vagač (46)

 

Občianska iniciatíva BRATISLAVA OTVORENE (BAO)
Ako predstaviteľ BAO sa aktívne zapájam do týchto aktivít a kampaní:

Fischerov dom na Beblavého ul. Iniciatíva sleduje túto čiernu stavbu už od roku 2011, ktorá je v rozpore s Územným plánom zóny. Trvalo poškodzuje panorámu Bratislavy ako aj pohľad na národnú kultúrnu pamiatku Bratislavský hrad a frustruje občanov Bratislavy. Nachádza sa len pár metrov od historického vstupu na hrad - Žigmundovej brány cez ktorú prejdú tisíce turistov. Nezákonnosť pri stavbe potvrdilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v 09/2014 a zrušilo dodatočné stavebné povolenie. Viac na : http://www.bao.sk/tlacove-spravy/1065-ts-bao-fischerov-dom-pod-hradom-je-stale-ierna-stavba  

  beblaveho3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokedy bude Fisherov dom pod Hradom hyzdiť panorámu Bratislavy? Vydajú úrady konečne rozhodnutie v súlade so zákonmi a územným plánom zóny?

Viac Matej Vagač vlastnými slovami:

 

 

http://youtu.be/KMBW1uow3AQ

 

 

Iniciatívy na záchranu parkov a zelene – Kollárovo nám., Šafárikovo nám., Justičný palác.  Záchrana parkov pred výrubom stromov a zničením prirodzených zelených plôch na úkor výstavby podzemných garáži. Územný plán jasne definuje, že tieto plochy sú ako zeleň a parky. Samospráva sa usiluje zmeniť tento stav, zničiť park pod rúškom revitalizácie, postaviť na týchto plochách podzemnú parkovaciu garáž pre cca 300 vozidiel a následne na streche garáže vysadiť zeleň. Ale takáto zeleň na strechách garáže nie je plnohodnotná, vysychá a nevytvorí prirodzený a vzrastlý park. Niekoľko rokov sa snažíme zvrátiť tento stav, pričom nám dal za pravdu aj Krajský prokurátor, ktorý vydal v tejto veci protest. Viac na : http://www.bao.sk/kollarovo-namestie/1006-ts-bao-kollarovo-nam-k-protestu-prokuratora

 

 

  olarko-a-justicak.jpg

 Najnovšia iniciatíva na záchranu parku pred Justičným palácom:

 

 http://www.bao.sk/tlacove-spravy/1067-ts-bao-mestske-zastupitestvo-ako-kocurkovo


Iniciatíva na zachovanie nábrežnej panorámy. Plánovaná prestavba prístavu, ktorá by mala poškodiť svojou výškou a hmotou dunajské nábrežie a čiastočne zakryť národnú kultúrnu pamiatku SNM. Okrem toho bude zničená ďalšia zeleň a odstránený pomník k oslobodeniu Bratislavy riečnou flotilou. Viac na : http://www.bao.sk/tlacove-spravy/1066-ts-bao-ako-chrania-krajski-pamiatkari-panoramu-bratislavy

 

p1110905-acr.jpgp1110905-acr-u2.jpg

      

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie aktivity za 12 rokov intenzívnej komunálnej práce pre Staré mesto:

 Záchrana PKO. Iniciatíva chce vrátiť PKO kultúre a občanom Bratislavy. Aj po predaji pozemkov pod budovami, tieto stále zostávajú majetkom mesta. PKO nemá žiadnu adekvátnu náhradu a jeho zbúraním by občania prišli o posledný verejný priestor pre kultúru bez náhrady. Viac na: http://www.bao.sk/zachrana-pko/1059-list-poslancom-pred-zastupitestvom-2252014    http://www.pko.estranky.sk/

 

Iniciatíva na zastavenie výstavby MEGA garáží v strede Bratislavy. Rekonštrukciou komplexu nemocnice na Bezručovej ulici chcel investor postaviť kancelárie, byty a hotel, pre ktorý by vybudoval 290 nových garážových státí. Taktiež samospráva chcela „revitalizovať“ park na Šafárikovom námestí. Prevádzkovanie týchto garáží by znížili kvalitu bývania v tejto mestskej štvrti, znížili by bezpečnosť, zvýšili hluk, smog, prašnosť a pod. Viac na:  http://www.bao.sk/afarikovo-namestie/1035-ts-bao-mega-parkovanie-v-strede-bratislavy

 

 Iniciatíva na záchranu mramorového balustrádového múrika na Dunajskom nábreží. Likvidácia historickej nábrežnej promenády bez účasti verejnosti a pamiatkárov. Viac na: http://www.bao.sk/zachrana-pko/1024-ts-baotony-betonu-namiesto-atraktivnej-obnovy-

 

 Iniciatíva na obnovu Podhradia. Po nešťastnom vybúraní celého Podhradia (Zuckermandel, Vydrica) v 60-tych rokoch minulého storočia vznikla iniciatíva na jeho obnovu. Aktívni občania združení okolo občianskej iniciatívy „Obnovme Podhradie“ (http://www.bapodhradie.sk/ ) sa snažia už od oku 2002 o obnovu historického Podhradia a jeho prirodzených niekoľkostoročných štruktúr. Viac na:  http://www.bao.sk/podhradie/170-ts-k-podaniu-na-prokuraturu-ochrana-podhradia

  
 
www.bao.sk    www.sm5.sk

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.